Hjälpmedel & Välfärdsteknologi - Lund

ComfortSystem tackar alla besökare på Hjälpmedel & Välfärdsteknologi i Lund, roligt med så stort intresse för våra produkter.
Ni vet väl att ni får låna/prova våra produkter kostnadsfritt för att på så sätt kunna göra en egen bättre utvärdering om våra produkter i er verksamhet. Kontakta er produktspecialist.