FloorBed 2

FloorBed 2

Inom vården är fallskador ett stort problem som orsakar stor smärta för de drabbade, och höga kostnader för kommuner och landsting.

FloorBed 2 är en unik vårdsäng som skiljer sig från andra låga vårdsängar genom att ha en lägsta höjd från endast 7cm, samt en högsta höjd på 80cm.

För att minimera och förebygga risken för fallskador från säng visar studier att låga sängar, där patienten i praktiken har kontakt med marken, mer eller mindre kan eliminera risken för fallskador från säng.

FloorBed kan utrustas med integrerade grindar, som kan vara särskilt lämpliga om sängens högsta läge (80cm)  används vid t.ex. en vårdsituation.


FloorBed är särskilt lämplig när:

- Det finns risk för att brukaren faller ur sängen eller klättrar över sänggrindarna

- När brukaren har ofrivilliga rörelser och därmed riskerar att falla ur sängen

- När brukaren har svårt att lyfta benen och därmed komma i sängen

- En högsta höjd på 80cm möjliggör även en god arbetsmiljö för vårdpersonalen

YTBEHANDLING
Sängens metalldelar är pulverlackade.

LIGGYTA
Sängens liggyta stålbotten i nät för att främja luftcirkulation samt enkelt att rengöra.

RENGÖRING

Samtliga ytor kan rengöras med normalt förekommande rengörings- och desinficeringsmedel.

ELEKTRONIK OCH MOTORER
FloorBed drivs av ett lågvoltsystem, 24 V. Lågvoltsmotorer med inbyggda gränslägen för skonsam start och stopp,
skyddsklass IP X4.

LJUD
Max ljud = 50 dB

NORM
CE-märkt enligt sängnorm IEC 60601-2-52.

 

 

MÅTTUPPGIFTER
Totalt yttermått bredd 94 cm
Totalt yttermått, längd 228 cm
Totalt innermått, bredd 90 cm
Totalt innermått, längd 200 cm
Rek. madrassmått 85-90 cm
   
EGENSKAPER
Max brukarvikt 150 kg
Max SWL 185 kg
Min. höjd (ex. madrass) 7 cm
Max. höjd (ex. madrass) 80 cm
IP-klass IPx4