Nyheter

För att fortsätta utveckla bolaget och borga för att bolaget även framledes kommer att drivas och ägas av grundarfamiljen så kommer vi att tillsätta en ny VD som skall leda det operativa arbetet framöver. Det är med stor glädje som vi kan meddela att ComfortSystem från och med 2013-01-01 har en ny VD som heter Andreas Rickman.
Roger Nilsson kommer vara  kvar i företaget men övergå till att leda styrelsearbetet och vara mentor för Andreas.
Vi hälsar Andreas välkommen till bolaget och önskar honom all lycka i framtida arbete.

ComfortSystem kommer hålla öppet alla vardagar kring jul och nyår förutom 28/12.

ComfortSystem och Modern Arbetsteknik vill tacka alla intresserade deltagare på våra seminarie under höstens turne. Det har blivit en succè tack vare ER. 
Vi återkommer på nya platser under våren, väl mött.

ComfortSystem tackar nya och gamla kunder för en lyckad mässa i Västerås.

ComfortSystem har förbättrat sitt madrassortiment. Vi har inlett samarbete med Care of Sweden för att kunna erbjuda våra kunder större utbud och höja vår kvalitet och kompetens ytterligare.

ComfortSystem har nu utökat sitt sortiment med VENDLET V4/V4+.
En utveckling av VENDLET:s sortiment, inte bara en personvändare utan ett patienthanteringssystem.

ComfortSystem har fått en stororder på 168 sängar till Enköping som skall levereras under hösten -12.
Vi tackar för förtroendet.

Vecka 29-30 håller vi semesterstängt.
Vi önskar alla våra kunder, leverantörer och övriga en trevlig sommar.

ComfortSystem och Modern Arbetsteknik kommer att sammarbeta i seminarieform under namnet "Ni, Vi och Ergonomi", se mer info under fliken mässor/kurser.

Vi har uppgraderat hemsidan med fler produktgrupper och artiklar.