Sängutbildning på ComfortSystem

Sängtillverkning ComfortSystem
Besök på Stoeryd AB

Sängutbildning” på huvudkontoret i Huskvarna omfattar en djupare utbildning i vårt sängsystem och en allmän kunskap om de normer som styr sängarnas utformning.
I utbildningen ingår bl a genomgång av säng och dess tillbehör, besiktning av säng, hantering av säng och även enklare genomgång av övrigt sortiment.
Ingår även fabriksbesök hos våra huvudleverantörer där vi ser hur en säng blir till.